MVO en Lean and Green

KAMSTRA TRANSPORT is de handelsnaam van Kamstra Transport Oost B.V.
Kamstra Transport is opgericht in 1989, met als doelstelling diensten te verrichten voor een aantal vaste opdrachtgevers en deze middels een vaste ploeg medewerkers te ontzorgen.
Het bedrijf heeft korte lijnen, gemotiveerde medewerkers en kent weinig verloop.

Sinds de oprichting van het familiebedrijf zijn we al bezig om ons te onderscheiden.
Dit doen we door innovatief te zijn en te investeren in mensen, materieel en duurzaamheid.

De 3P’s zijn een bekende richtlijn binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dit geldt ook voor ons. Aan de hand van deze maatstaaf, stellen we onze doelstellingen, monitoren en registreren we de stand van zaken.

People

Onze werknemers staan centraal binnen de organisatie. Wij geven iedereen eerlijke kansen.
Wanneer wij opzoek zijn naar extra krachten of vaste chauffeurs, maken we regelmatig gebruik van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). STL brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van chauffeurs en overige logistieke medewerkers bij elkaar en verricht veel werk om ook moeilijk plaatsbare mensen te begeleiden naar een werkplek.

Ook op het gebied van personeel streven wij naar duurzaamheid. Daarbij is ons streven om de flexibele schil van medewerkers in verhouding tot vaste krachten zo klein mogelijk te houden.

Fysieke belasting en ergonomie is binnen onze organisatie een groot aandachtspunt, ook om zo het werkgerelateerde verzuim tot een minimum te beperken. Al onze medewerkers volgen daarom periodiek de training fysieke belasting en ergonomie.

Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt altijd extra aandacht aan de instel mogelijkheden van de chauffeursstoel en wordt de standaard stoel vaak verwisseld voor een model met meer opties.

In de komende jaren zullen we dit beleid continueren en waar nodig verder uitbouwen.

Planet

In 2014 zijn wij gestart met het stimulatie programma Lean and Green. Voor ons betekent dit dat wij ons focussen op CO2 reductie van de organisatie. Hiervoor hebben we in 2021 de Star Award in ontvangst hebben mogen nemen. Door onder andere te investeren in cursussen op het gebied van rijstijl en optimalisatie van het materieel hebben wij bijna 30% CO2 weten te reduceren.

Om de reductie van onze CO2 uitstoot door te zetten zal er ook in de toekomst geïnvesteerd worden in zuinig en schoon materieel, onder meer door de aankoop van elektrische voertuigen.

Profit

De begrippen ‘Duurzaamheid’ en ‘Profit’ zijn nauw met elkaar verbonden.
Wanneer je in staat bent om winst te genereren is er ruimte om te investeren in duurzaamheid.
In onze visie kan een alleen een duurzaam opererende onderneming over een langere periode winst genereren.

Wij investeren een aanzienlijk deel van onze ‘Profit’ in de medewerkers en in ons materieel. Door continu een deel van de profit te investeren in duurzame oplossingen, zoals modern, arbotechnisch verantwoord en “schoon” materieel, willen wij zekerheid geven aan onze werknemers en niet te vergeten ook onze opdrachtgevers.

Door deze waarden te waarborgen, waarborgen wij de continuïteit van ons bedrijf.