MVO

KAMSTRA TRANSPORT is de handelsnaam van Kamstra Transport & Verhuur en Kamstra Transport Oost B.V.
Kamstra Transport is opgericht in 1989, met als doelstelling diensten te verrichten voor een aantal vaste opdrachtgevers en deze middels een vaste ploeg medewerkers te ontzorgen.
Het bedrijf heeft korte lijnen, gemotiveerde medewerkers en kent weinig verloop.

Sinds de oprichting van het familiebedrijf zijn we al bezig om ons te onderscheiden.
Dit doen we door innovatief te zijn en te investeren in mensen, materieel en duurzaamheid.

De 3P’s zijn een bekende richtlijn binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dit geldt ook voor ons. Aan de hand van deze maatstaaf, stellen we onze doelstellingen, monitoren en registreren we de stand van zaken.

People

Onze werknemers staan centraal binnen de organisatie. Wij geven iedereen eerlijke kansen. Zowel jongere als “oudere” en langdurig werklozen.
Als we extra krachten of vaste chauffeurs zoeken, maken we regelmatig gebruik van het mobiliteitscentrum transport (www.mobiliteitscentrumtransport.nl)

Het mobiliteitscentrum transport brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van chauffeurs en overige logistieke medewerkers bij elkaar en verricht veel werk om ook moeilijk plaatsbare mensen te begeleiden naar een werkplek.

Op het gebied van personeel streven wij naar duurzaamheid. Ons streven is ook om de verhouding flex werkers/vaste krachten te verbeteren.

Fysieke belasting en ergonomie is bij ons een groot aandachtspunt , ook om zo het werk gerelateerde verzuim tot een minimum te beperken, al onze medewerkers hebben in 2015 opnieuw de training fysieke belasting en ergonomie gevolgd.

Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt altijd extra aandacht aan de instel mogelijkheden van de chauffeursstoel en wordt de standaard stoel vaak verwisseld voor een model met meer opties.

In de komende jaren zullen we dit beleid continueren en verder uitbouwen.

Planet

In 2014 zijn wij gestart met het stimulatie programma Lean and Green, hiervoor hebben wij een ‘Award’ in ontvangst mogen nemen. Voor ons betekende dit dat wij ons focussen op CO2 reductie van de organisatie. Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in cursussen, op het gebied van rijstijl en optimalisatie van het materieel. (cursus Het Nieuwe Rijden)

Inmiddels hebben wij in 2015 ca. 9% CO2 gereduceerd. Hiermee zijn wij goed op weg om onze doelstelling van 25% CO2 reductie te behalen.
Om verdere reductie van onze CO2 uitstoot te realiseren zal er geïnvesteerd worden in zuinig en schoon materieel, onder meer door de aankoop van auto’s op groengas.
Ook worden de mogelijkheden van electro-tractie op de voet gevolgd.

Dit doen we geleidelijk om dat dit extra investeringen vergt ten opzichte van een diesel auto.

Profit

De begrippen ‘Duurzaamheid’ en ‘Profit’ zijn nauw met elkaar verbonden.
Wanneer je in staat bent om winst te genereren is er ruimte om te investeren in duurzaamheid.
In onze visie kan een alleen een duurzaam opererende onderneming  over een langere tijd winst genereren.

Wij investeren een aanzienlijk deel van onze ‘Profit’ in de medewerkers en in ons materieel. Denk hierbij aan de vervanging van Euro 4 of -5 voertuigen door Euro 6 en uiteraard in toepassing van alternatieve brandstoffen.

Door continu een aanzienlijk deel van de profit te investeren in duurzame oplossingen, zoals modern, arbotechnisch verantwoord en “schoon” materieel, willen wij zekerheid geven aan onze werknemers en niet te vergeten ook onze opdrachtgevers.

Door deze waarden te waarborgen, waarborgen wij de continuïteit van ons bedrijf.